Miljö

Att miljön inte blir lidande är en förutsättning för oss. För att vi skall kunna utföra vårt arbete krävs det att det finns välmående skogar som kan producera virke av högsta kvalitet. I vår produktion använder vi endast Norrlandsfuru.

Hela vårt produktionslinje genomsyras av miljötänk, från att minska materialsvinnet i planeringsstadiet då vi tar fram ritningar till att använda ytbehandlingar som inte är skadliga för naturen.

Vi berättar gärna mer om hur vi tänker kring miljö och natur om du kontaktar oss.